skip to Main Content
Bütçe ve Maliyet Hesabı

Bir İnşaat Yatırımının hayata geçirilmesi için öncelikle Yatırımın getirisinin Yatırımcı açısından yeterli bulunması gereklidir. Bu yeterlilik miktarının hesaplanması, Yatırımcının finansal gücüyle de birlikte değerlendirilerek Yatırım Kararı masaya yatırılmalıdır. Bu Karar aşamasının fikirden sonraki ilk araştırması Tentatif Keşfin hazırlanmasıdır. İşletme Maliyetiyle birlikte değerlendirilerek Yatırımın Hayata geçirilmesi için gerekli finansal gücün miktarının belirlenmesi ve Proje aşamasının sonuçlandırılması sonrasında da Uygulama Projelerine baz Keşfin hazırlanması Projenin gerçekleşmesindeki en önemli unsurlardandır.

Bir Projenin gerçekleşmesinde en önemli safha planlamadır. Doğru planlama Projenin başarısını doğrudan etkiler. Doğru hedefe daha az maliyetle ulaşılmasını sağlar. Masada doğru planlanmayan bir Savaşta zafer kazanmak çok zordur. İş masada planlanmalı, Sahada yapılmalı ve masada kuruşlandırılarak sonuçlandırılmalıdır.

Tentatif Keşif ve Bütçe Hesabı

Tentatif Keşif, Yatırımcının gereksinimlerine göre ortaya çıkmış olan Konsept Projenin sınırları içinde yapılan yaklaşık bir maliyet hesabıdır. Konsept Proje ve elde bulunan diğer donelerle birlikte (Harita, zemin yada sondaj vb. raporlar) piyasa araştırması da yapılır ve Tentatif Keşif, piyasa araştırmasında ortaya çıkan birim fiyatlara göre yapılır. Tentatif Keşif, yatırımın hayata geçmesi için gerekli tüm proje, resmi harcamalar ve fiziki maliyetleri barıdırır. Tentatif Keşif İşletme Maliyetini kapsamaz.

Tentatif Keşif İş Programı ile birlikte değerlendirilerek Nakit Akış Tablosu çıkarılır. Yatırımın hangi safhasında ne kadar harcama yapılacağı bu tabloda hesaplanmıştır. İnşaat süreci için hesaplanmış olan bu Nakit Akış Tablosu İşletme Dönemini kapsamaz.

Fizibilite Hesabı ve Tablosu ile birlikte İşletme Maliyetleri ve Gelirler ayrıca uzun dönemli bir Nakit Akış Tablosunda birleştirilir. Ortaya çıkan Nakit Akış Tablosunda Gelirlerin, Giderleri geçtiği noktadan Projenin başına kadarki süreçte yapılan net harcama İşin Bütçesi olarak kayda geçirilir. Özellikle İşletme Dönemi için yapılan tahminler 3 alternatifli yapılır. İyimser, kötümser ve ortalama tahmin. 3 alternatife göre ortaya çıkacak Bütçe Hesapları Yatırımcıya sunulur ve Yatırımcı bu 3 alternatifte ortaya çıkan tahminlere göre kararını verir, finansmanını planlar. Tüm hesaplar da satın alınacak kredi ve kredinin faizi de detaylı olarak bulunur.

Fizibilite Raporu

Yatırımın hayata geçmesi yada geçmemesi kararındaki en önemli kaynak Fizibilite Raporudur.

Fizibilite Raporu özetle, Tentatif Keşif, Master İş Programı, Piyasa Araştırması, Kredi Maliyetleri – Gelirleri, İşletme Giderleri ve Gelirlerin değerlendirildiği uzun süreçli bir Nakit Akış Tablosudur. Tüm maliyet ve gelir unsurları elde bulunan tüm donelere bakılarak detaylı bir şekilde hesaplanır ve yapılan planlamaya paralel olarak Nakit Akış Tablosunda özetlenir.

Nakit Akış Tablosu isteğe bağlı olarak alternatifli olarak hazırlanabilir. Bu alternatiflerde, Kredi ödeme periyodu, iyimser, kötümser yada ortalama piyasa, pazar payı yada başka unsurlar değerlendirilebilir. Tüm alternatiflerde ayrı ayrı yatırımın geri dönüş süresi, bütçe ve uzun süreçteki kar hesabı yapılır ve tüm sonuçlar Raporda özet ve detaylı olarak değerlendirilir. Yazılı rapor ayrıca anlatılır.

Yatırımcı, bu rapor sonrasında Yatırımın geleceğini daha net görür ve kararını verir.

Uygulama Projelerine baz Keşif Hesabı

Uygulama Projelerinni ortaya çıkmasının hemen sonrasında Projenin tüm metrajları detaylı olarak yapılmalı ve bu metrajlarla birlikte Keşif ortaya dökülmelidir. Keşif öncelikle İşin İhale edilmesinden önce tahmini birim fiyatlara göre yapılmalı ve ardından Sözleşme Birim Fiyatlarına göre yapılmalıdır.

Uygulama Projelerine göre çıkarılacak doğru hesabın önemi sanıldığından daha fazladır. Bu işlem İşin yapımı sırasında hakedişlerin kolaylığını sağlama amacında değildir. Buradaki amaçlardan birisi birim fiyat verecek Müteahhit /  Taşeron / Malzeme Tedarikçilerinini önlerini daha iyi görmesini sağlamaktır. Uzman Mühendisler tarafından hazırlandığı belli olan Metrajlara göre fiyat vermek Müteahhit / Taşeron / Malzeme Tedarikçilerinin daha rahat ettikleri bir seçenektir. Bu durumda Yatırımcının pazarlık şansı artmakta ve maliyetlerini daha aşağı indirebilmektedir.

İşin takibi bu detaylı hesaplar nedeniyle çok kolay olmaktadır. Yapılan hakedişlere göre imalat seviyesi kesine yakın olarak bilinmektedir. Ayrıca günlük imalat takibinin yapılmasına paralel günlük imalat seviyesi, çok net bir şekilde bilinebilmektedir. Fiziki ve Mali olarak Projenin neresinde olduğunu bilmek yaşanmadan anlaşılamayacak kadar güzel bir rahatlıktır. Bu rahatlık sayesinde gerek yürütülmekte olan proje için gerekse yeni başlanacak bir yatırım için daha doğru kararlar alınabilmektedir.

Back To Top