skip to Main Content

Proje Koordinasyonu ve İnşaat Kontrol Hizmetleri

Proje Koordinatörlüğü Hizmetimiz, Projenin fikir aşamasından kesin kabüle kadarki süreci kapsamaktadır. Bu süreçte taraf olan Yatırımcı ve Müteahhitlere bu hizmet verilebilmektedir.

Projeye ait Fizibilite Raporunun hazırlanması bu kapsama girmektedir. Fizibilite Raporu sonrası Yatırım Kararının alınması sonrası Proje ve İhale Sürecinin Yönetimi de aynı kapsamdadır.

İhale Dokümantasyonu
İhale öncesi Proje, Mahal Listeleri hazırlanması takibine paralel tüm Teknik Şartnameler hazırlanır. Teknik Şartnameler işin muhteviyatına bağlı olarak işe özel olarak hazırlanmaktadır. İhale Şartnamesi, Sözleşme Taslağı, Özel İdari Şartname vb Sözleşme eki dokümanlar ihale öncesi hazırlanır ve tüm İhale süreci İşverenle birlikte yürütülür.

İhale Süreci
İhale Dokümantasyonlarının hazırlanması ve İşveren tarafından onaylanması sonrası Vendör Listemizdeki Firmalar İşveren’ e önerilir. İşveren tarafından seçilen Firmalar ihaleye davet edilir. Davete olumlu cevap veren Firmalara İhale Dokümantasyonu imza karşılığı teslim edilir. İstekli Firmalardan soruları olanlar sorularını İşveren’ e yazılı olarak iletir ve bu sorulara cevaplar İşveren’ in onayıyla tarafımızca tüm Firmalara aynı anda iletilir.  İstekli Firmalar Fiyat Tekliflerini İşveren’ e aynı gün ve saatte teslim ederler ve Teklifler İşveren İhale Komisyonunca açılarak zabıt altına alınır ve Fiyat Teklifi Dosyaları tarafımızca detaylı olarak idari, teknik ve fiyat olarak incelenir.

Alınan teklifler kıyaslamalı olarak tabloların desteğiyle raporlanır ve Rapor İşveren’ e sunulur. Bu rapor sonrası İstekli Firmalardan gerekli görülenler ayrı ayrı toplantıya çağrılır ve işe ait sorular İşveren’ in de bulunduğu toplantıda İstekli Firmalara iletilir. Sorular, idari, teknik ve fiyat konularını içerir. İstekli Firmalardan toplantıda yapılan görüşmelere göre revize fiyat tekliflerini iletmeleri istenir. Bu toplantılarda Firmalar daha iyi tanınır ve işe yaklaşımları ile işi kavrama durumları değerlendirilir. Bu görüşme ve revize fiyat teklifi süreci İşveren tercihine bağlı olarak bir, iki yada daha fazla tur olabilir.

Nihai Revize Fiyat Teklifleri sonrası İşi yapacak Firma İşveren tarafından seçilir ve Firma, Sözleşmeye davet edilir. Sözleşmenin imzasıyla birlikte verilmesi gereken dokümanların alınması sonrası ihaleyi kaybedilen diğer Firmalara teşekkür edilerek ihale sonucu bildirilir.

Sözleşmenin İmzası ve İşin başlatılması
Sözleşmenin imzalatılması sonrası Kontrol Teşkilatının kurulması yada kurulmamasına durumuna göre Proje Koordinatörlüğü görevi iş sürecinde devam eder. Kontrol Teşkilatının kurulmaması durumunda Proje Koordinatörlüğü İş Programı, Hakediş Yapılması gibi konularda hizmet sağlanır.

Kontrol Teşkilatının kurulması durumunda Kontrol Teşkilatı Proje Koordinatörlüğünce denetlenir, asiste edilir ve İşveren ile Kontrol Amirliği arasındaki koordinasyon sağlanır.

İşin boyutunun küçük olması durumunda ise Kontrol Teşkilatı görevi Merkez Ofisteki kadro ile part-time iş yerine gidilerek yapılabilir.

İşin Teslimatı
İşin teslim edilmesi sürecindeki idari ve fiyat konuları da ayrıca Proje Koordinatörlüğü görevi içinde yapılabilmetedir.

İNŞAAT KONTROL HİZTMETLERİ

İnşaatın kontrolü; İşin büyüklüğü, İşveren hassasiyeti, İşin süresi vb unsurlara göre şekillenir. Bu unsurlar ve İşveren taleplerine göre;

  • Kontrol Amiri, Teknik Ofis Şefi, Teknik Sorumlu, Makine Kontrol Şefi, Elektrik Kontrol Şefi, İnce İşler Kontrol Şefi, Operaör / Sekreter’ den oluşan Şantiye Kontrol Teşkilatı Kadrosu
  • Kontrol Amiri, Teknik Ofis Şefi, Saha Kontrol Şefinden oluşan bir Şantiye Kontrol Teşkilatının Uzman Mühendislerle (İnce İşler Mimarı, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi) Part-Time desteklenmesi
  • Proje Koordinatörü destekli Şantiyede full-time mesai yapacak Kontrol Mühendisi ve yardımcısı İnşaat Teknikeri
  • Haftada iki gün şantiyenin Proje Koordinatörü ekibince ziyareti

alternatiflerinden birine karar verilebilir. İşin büyüklüğüne, talep durumuna göre bu seçim tarafımızca yapılır ve İşveren onayıyla birlikte hizmet yerine getirilir.

Back To Top