skip to Main Content

CPRS (Construction Pregress Reporting System)

Teknik Ofis Proje Yönetimi ve İnşaat Kontrol / Müşavirlik Hizmetlerini yürütürken İnşaat’ ı CPRS ile takip eder. CPRS Projenin imalat seviyelerinin, iş programının, taşeronlarının, malzeme miktarlarının, malzeme kullanım detaylarının ve Projenin miktar, maliyet ve süre ile ilgili unsurlarının kontrol edildiği bir sistemdir. Teknik Ofis CPRS için özel olarak Teknik Ofis tarafından yazılmış bir Bilgisayar Programı Uygulaması kullanmaktadır. Bu sistem kendi içinde Mukavele Tatbikatları ve Kalite Kontrolü uygulamalarını kapsamamaktadır. Sadece detaylı olarak hangi tarihlerde hangi imalatların yapıldığı ve ne kadar malzemenin ne zaman geldiği bilgilerini alarak raporlama yapmaktadır. İşlere özel olarak hazırlanan bu detaylı raporlar sayesinde tüm Ana Müteahhit, Alt Yüklenicilerin performansları, olası sorunlar, malzeme durumları vb. her detay zamanında ortaya çıkmakta ve detaylı raporlar doğru birimlerin bilgisine sunulmaktadır.

CPRS ile aşağıdaki bilgiler detaylı olarak her an geçmişe yönelik olarak alınabilmektedir.

 • İstenilen her zamanda imalat raporları ve metrajları
 • Birim Fiyatlar, Hakedişler ve Maliyet Analizleri
 • Yüklenici ve Alt Yüklenici İlerleme Raporlar, Performans Raporları
 • İş Gücü Raporları
 • Ekipman ve Araç Verimlilik Raporları
 • İş Programı Karşılaştırma Raporları
 • İşçilik, Alt Yüklenici, Malzeme Temini, Maliyet ve İş Programı konularında Risk Analiz Raporları

CPRS ile ilgili diğer Notlar

 • Raporlar Projenin tüm breylerine özel olarak detay ve bilgi gizliliği esasına göre farklı olarak hazırlanır. Örnek vermek gerekirse, Yönetim Kurulu Başkanına, Proje Müdürüne yada diğer Mühendislere sunulan raporların formatları ve bilgi düzeyleri farklıdır.
 • İnşaat Tespiti ile ilgili zaman sıklığı her projede ve Yatırımcıda farklılık gösterir.  Tespitler her gün, haftada bir yada ayda bir yapılabilir. Bu period işin cinsine, hızına ve Yatırımcının taleplerine göre belirlenmektedir.
 • Müşteriler tüm detayları talep ettikleri kıstaslara göre istedikleri zaman ve yerde görebilmektedir.
 • Talep edilen her hangi bir taşeronun, yada imalatın talep edilen sürelerdeki detaylı raporları istenildiği zaman alınabilmektedir.

Konu hakkındaki detaylar için lütfen iletişime geçiniz…

Back To Top