skip to Main Content

PROJELENDİRME SAFHALARIMIZ

 • Fikir
  • Proje öncelikle bir fikirle başlar. Bu fikir genellikle Yatırımcı tarafından ortaya atılarak şekillenme yoluna girer. Fikrin yatırım kararına dönüşmesi aşaması Projenin en önemli noktasıdır. Biz öncelikle bu aşamada olarak bu kararın başından doğru alınması adına hizmet etme amacındayız.
  • Yatırımcı tarafından ortaya atılan bu fikir öncelikle Konsept Proje haline çevrilir. Konsept Projede Projenin ana gereksinimleri, girdileri ve çıktıları raporlanır. Yatırımın amacı, pazarı incelenir.
 • Fizibilite Raporu
  • Fizibilite Raporu esas olarak Müşavirlik konusuna girmekle birlikte konunun proje içinde yer alması zorunluluğu nedeniyle burada da kısaca anlatılmalıdır. Uygulama Projesine başlanması öncesinde kesinlikle Fizibilite Raporu hazırlanmalıdır.
  • Fizibilite Raporunun hazırlanması için öncelikle İşin Keşfi tüm aşamalarıyla birlikte çıkarılmalıdır. İmalat Metrajları, Malzeme sınıflaması ve piyasa araştırması ile birlikte keşif sonlandırılmalıdır. Birim Fiyatlar databank’ ımızda bulunan ve sürekli olarak güncellenen fiyatlarla yapılmaktadır.
  • Detaylı İş Programının tamamlanması sonrası Keşif bilgilerinin de detaylı olarak girilmesi ile birlikte Nakit Akış Tablosu ortaya çıkarılır. Nakit Akış Tablosu İşletmeye yönelik maliyet ve girdilerle birlikte değerlendirilerek Fizibilite Raporu oluşturulur.
  • Fizibilite Raporu sonrası Yatırımcı kararını verir.
 • Uygulama Projeleri
  • Fizibilite Raporu sonrası Yatırımcının vereceği olumlu karar Uygulama Projelerinin başlaması anlamına gelir. Bu safha öncelikle Mimari Avan Proje ile başlar. Mimari Avan Proje tarafımızca çizilir ve Yatırımcı onayına sunulur.
  • Mimari Avan Projenin Yatırımcı tarafından değerlendirilmesi sonrası Mimari Avan Projenin son halini alması adına Yatırımcı ile toplantılar düzenlenir. Yatırımcıdan gelen talepler tarafımıza değerlendirilip değerlendirme sonuçları Yatırımcıya iletilir.
  • Mimari Avan Projenin nihai haline kavuşturulup Yatırımcı tarafından onaylanmasını müteakip Mimari Uygulama Projesi tamamlanır.
  • Mimari Uygulama Projesine göre Statik, Mekanik ve Elektrik Projeleri, konusunda uzman mühendislerce çizilir.
  • Tüm Uygulama Projeleri süperpoze edilerek tüm projeler arasındaki çakışma, uyumsuzluk vb. sorunlar giderilir. Özellikle Mekanik Tesisat sonrası ortaya çıkabilecek Mimari Proje sorunlarını Proje safhasında ortadan kaldırmak için gerekenler yapılır.
  • Uygulama Projesinin tamamlanması sonrası resmi işlemler takip edilerek tüm izinler alınır.
  • Uygulama Projesine yönelik detaylı metrajlar tarafımızca çıkarılarak güncel fiyatlarla birlikte Keşif tamamlanır ve Fizibilite Raporu aşamasında yapılan tahminlerin doğruluğu irdelenerek nihai Maliyet / Fizibilite Raporu Yatırımcıya sunularak İnşaat öncesi Proje aşaması sonlandırılır.
 • Uygulama sırasında Proje Desteği
  • İnşaat devam ederken Yatırımcının talep edebileceği revizyon talepleri değerlendirilir ve görüşlerimiz Yatırımcıya sunulur. Yatırımcı kararına paralel gerekli revizyonlar gerekli görüldüğü taktirde resmi işlemlerle birlikte yapılır.
  • İnşaatın tamamlanması sonrası as-built çizimler istenildiğinde tarafımızca da yapılabilir.
 • 3D modeleme
  • 3D modelleme günün son teknolojileri kullanılarak yapılır. Modelleme sonrası animasyonların hazırlanması da çok önemli bir gerekliliktir.
  • Ayrıca modelleme ile birlikte 360′ Sanal Örnek Daire Sunumu da yapılabilir. Bu konuda Firmamız Türkiye’ de bu tekniği ilk kullanan Firmadır. Daha proje aşamasında internet başındaki kullanıcılara yapı gezdirilebilmektedir. Müşteri, kendi istediği yerlere bakabilmekte ve kontrolü kendinde olarak yapıyı detaylı olarak tanıyabilmektedir.
  • Sanayi yapılarının operasyonu da aynı çerçevede 3D olarak modellenir ve daha yatırımdan önce operasyon planı da hazırlanmış olur. Firma alacağı ekipmanlar ve Binanın yeterliliğini de önceden görerek duruma hakim olur.

 

Back To Top