skip to Main Content

CPM İş Programı

İş Programı ülkemizde sadece idari bir gereklilik olarak görülen bir prosedürden ibarettir. Bu yanlış algılama yüzünden plansız işler yapılmakta ve Firmalar ciddi zararlara uğramaktadır.

Asıl olması gereken ise İş Programının daha işin en başından itibaren kaynaklarıyla birlikte yapılmasıdır. Bu şekilde yapılan bir programla Yatırımcı yada Müteahhit ileriye dönük olarak tüm sorunları daha oluşmadan görür ve önlemini alır. Ekipmanlarını maksimum fayda ile kullanır. Malzemelerini zamanında alır ve bu suretle stok maliyetlerini azaltır, malzeme tedarik sürecinde yaşanması muhtemel sorunlarla karşılaşmaz.

İş Programı dendiğinde anlaşılması gereken basit çubuk diagramları değil, “Ciritical Path Method” diye tabir edilen yöntem anlaşılmalıdır.

İş Programı yapıldığında yapılan her imalat iş programı açısından aynı öneme sahip değildir. CPM’ de her imalatın önem derecesi tespit edilir ve işlere bu önem çerçevesimde yaklaşılır.

Back To Top