skip to Main Content

PROJE YÖNETİMİ

Proje Yönetimi nedir? Avantajı nedir?

Yatırımcı genelde öncelikle yapacağı yatırım ile ilgili öncelikle Fizibilite Raporlarının tamamlanması, Projelerin ve onay sürecinin sonuçlanması sonrası İnşaat Uygulama ve İşletmeye Geçiş sürecini ehil bir Müteahhit’ e şhale eder. Bu klasik metod ile birlikte ihaleyi alan Müteahhit Firma işleri ana gruplara bölerek Alt Yüklenicilere yaptırır. Müteahhit işin garantisini ve ana sorumluluğunu üstlenir. Bu işlemlerin karşılığında ise %25 civarında bir kar öngörür. Üstlendiği riskler ve diğer vergi sorumlulukları ile birlikte işi Ana Müteahhit’ e ihale ederek tamamlama metodu ile Yatırımın maliyeti %5o civarında bir Müteahhit Gideri ilavesi ile sonuçlanır.

Proje Yönetimi Metodunda ise; İşin başında Projelendirme, Fizibilite ve Müteahhit’ e işin ihale edilmesi sürecindeki Müşavir Müteahhit’ i kontrol etmek yerine Müteahhit’ in yaptığı gibi Şantiye ile Merkez Ofis kadrosunu kurar ve Yatırımcı adına, işleri Müteahhit’ in yaptığı gibi Yatırımcı namına yapar.

Bu metodla birlikte Alt Yükleniciler direkt olarak resmi olarak Yatırımcı ile muhatap olur. Ödemelerini direkt olarak Yatırımcıdan alır. Teknik olarak ise tamamen Proje Yönetimi Firması olan Müşavir ile muhatap olur. Müşavir, Alt Yüklenicilerin ihale sürecini hazırlar ve Yatırımcının atayacağı İşveren Temsilcisi Ekibi ile birlikte yönetir. Alt Yüklenicinin işleri Sözleşme ve Şartnamelere göre fenni şartlara uyarak yapmasını sağlar, Alt Yüklenicinin Hakedişlerini hesaplar, İşlerin Geçici Kabullerini Yatırımcı adına yapar. Tüm bu işlemleri Yatırımcının atadığı Temsilci Heyetinin bilgisi ve onayı ile yapar.

Bu Metod ile birlikte;

  • Maliyet yaklaşık olarak %35-40 oranında azalmış olur.
  • İşveren işlerin tüm aşamasında işe hakimiyet sağlar. Tüm aşamalardan hazırlanan raporlar nedeniyle tam olarak haberdar olur.
  • İşin yapılması sırasında olası Proje Revizyonları, İhtiyaç değişiklikleri vb Revizyonlar sonrası Proje olumsuz etkilenmez.
  • Yatırımcı, işler hakkında tam hakimiyet ile bilgi sahibi olurken İnşaat İşlerine mesai harcamaz, konsantrasyonunu asli vazifesine doğru yöneltmeye devam eder ve İnşaat İşlerindeki hakimiyetinin kaybolmadığını da her an bilerek, Yatırımının ve ödemelerinin güvenli olduğunu bilir.
  • İnşaat İşleri, Mekanik ve Fabrikasyon işleri için gerekli olan tüm Ekipman / Malzemeler ile Tefrişat vb Malzemelerin temin edilmesi sürecinde 3. partilere ilave ödeme yapmaksızın, Müteahhit vb. Yüklenicilere kar / Vergi / Risk vb ödemeler yapmaksızın tüm ihtiyaç duyulan Satın Alma İşlemleri tamamlanır.

 

Detaylı Bilgiler

Proje Yönetimi Metodu ile Yatırımların sonuçlanması konusunda Firmamız büyük tecrübelere sahiptir. Proje Yönetimi Metodoloji genel olarak yapılacak işin cinsine ve Yatırımcının Firma Profiline göre farklılıklar göstermektedir. Doğru metodun belirlenmesi için mutlaka Firmamız ile temasa geçmenizi öneririz.

Proje Yönetiminin nasıl yapılacağı, hangi metodla yapılacağı ve tüm aşamaları ile ilgili bilgi vermekten mutlu olacağımızı belirtmek isteriz. Konu ile ilgili detaylı bilgiler için lütfen iletişime geçiniz.

Back To Top