skip to Main Content
İsken Sugözü Termik Santrali Dalgakıran (Mendirek), İskele ve Altyapı İşleri
İdareEvonik
MüşteriEvonik
Yıl2009
Verilen Hizmetler
Proje Koordinatörlüğü ve İnşaat Kontrol Hizmetleri
Back To Top