skip to Main Content
Turkmenistan Hazar Denizi Dragon Oil Dalgakıran (Mendirek) Projelendirme, Planlama ve Maliyet Hesabı
İdareDragon Oil / Dubai
MüşteriGAP İnşaat (Çalık Grubu)
Yıl2014
Verilen Hizmetler
Dizayn / Projelendirme ve Mühendislik Hesapları Hizmetleri
Metraj, Keşif (Kros metodu) Maliyet Hesabı ve Alternatifler için Mukayeseli Keşif Raporları ve Analizleri
İnşaat Metodu
Yapı SistemiÇekirdek Malzeme: Kaya Dolgu koruma Tabakası: Xbloc Beton
İlave Notlar
Tüm dizayn / projelendirme, hesaplar, maliyet hesaplama hizmetleri Teknik Ofis tarafından götürü bedel fiyat teklifi verilebilmesi adına yapılmıştır.
Bu hizmetleri verilebilmesi için işe özel bir bilgisayar programı kullanılmıştır. Dalga, çalkantı hesapları, Sismik deprem analizleri, Keşif / Metraj hesapları ve mendireğin diğer hesapları Teknik Ofis tarafından üretilmiş olan özel bir bilgisayar programı yardımıyla yapılmıştır.
Back To Top